3D tlač – revolúcia v náhradných dieloch pre letectvo

05.04.2021

Švédska spoločnosť Saab na lietadlách Gripen úspešne otestovala náhradný diel vytvorený v ​​3D tlačiarni. Cieľom tohto pokusu bolo vyskúšať, ako by sa mohla aditívna výroba (známejšia ako 3D tlač) uplatniť pri opravách lietadiel na bojisku.

JAS 39D Gripen s náhradným dielom z 3D tlačiarne (biely panel v zadnej časti)
JAS 39D Gripen s náhradným dielom z 3D tlačiarne (biely panel v zadnej časti)

Testovací let sa uskutočnil vo švédskom Linköpingu 19. marca. Stíhačka Gripen bola vybavená náhradným panelom z nylonového polyméru PA2200, ktorý bol vyrobený pomocou 3D tlačiarne. Náhradný diel bol namontovaný v zadnej časti trupu dvojmiestneho lietadla JAS 39D. Pretože neexistoval žiadny 3D počítačový model pôvodného panelu, bol originál z lietadla odstránený a vložený do skenera. Tento proces následne umožnil 3D tlač presnej kópie šitej na mieru tomuto konkrétnemu lietadlu.

Po testovacom lete bola vykonaná kontrola náhradného dielu a tá dopadla veľmi pozitívne. Ukázalo sa, že počas letu nedošlo k žiadnym vizuálnym štrukturálnym zmenám materiálu. A hoci Gripen počas testu neletel nadzvukovou rýchlosťou, predstavitelia spoločnosti Saab sú presvedčení, že ani v tomto prípade by to nebol žiaden problém.

Po preverení koncepcie výroby náhradných dielov na báze polyméru PA2200 začínajú pracovníci Saabu uvažovať aj o použití iných materiálov. Zároveň plánujú v budúcnosti vyrobiť väčší dielec ako ten, ktorý bol použitý pri tejto skúške (60 x 60 cm). Predpokladajú, že by pomocou 3D tlače mohli vyrábať aj panely do veľkosti 3 x 3 metre.

Hoci tento test Saabu preukázal funkčnosť 3D technológie, od nasadenia aditívnej výroby do bežnej praxe je zatiaľ ďaleko. Bude potrebné uskutočniť množstvo ďalších testov a zaviesť určité materiálové štandardy. Taktiež bude potrebné posúdiť, aké odolné musia byť rôzne druhy náhradných dielov. Je možné, že náhradný dielec vyrobený 3D tlačou bude schválený iba na 10 až 15 letov, v najhoršom prípade možno iba na jeden.

Aj napriek tomu je však už dnes jasné, že potenciál tohto prístupu je obrovský. Zavedenie tejto technológie by znamenalo, že pozemný personál by získal ľahký prístup k náhradným dielom priamo v teréne a nemusel by sa uchyľovať k núdzovým opravám ani kanibalizovať iné lietadlá. 3D tlač by mohla v budúcnosti umožniť opravy v boji poškodených stíhacích lietadiel aj na odľahlých miestach (mimo rozvinutej infraštruktúry), čím by sa dalo aj v týchto podmienkach zabezpečiť udržanie vysokého prevádzkového tempa.

Zároveň by sa tým významne odbremenilo zásobovanie, keďže by už nebolo potrebné dopravovať do terénu obrovské množstvo náhradných dielov. To by poskytovalo obrovskú výhodu pri bojovej operácii, ktorá by spočívala v rýchlom nasadení na neznámom mieste.