Americké drony začali v tichosti operovať z poľskej základne

31.05.2018

Hoci témou posledných dní je potenciálne zriadenie americkej základne a tankovej divízie na poľskom území, nemenej dôležitá informácia prešla takmer bez povšimnutia svetových a slovenských médií.

Americké vzdušné sily zverejnili 21. mája krátky oznam, ktorý naznačuje, že na poľskej leteckej základni Mirosławiec boli dislokované americké bezposádkové systémy MQ-9 Reaper. Táto správa bola pomerne lakonická a znela nasledovne :"Spojené štáty a Poľsko majú nemenný postoj v súvislosti s riešením otázok regionálnej a celosvetovej bezpečnosti. V záujme posilnenia týchto záujmov začalo americké letectvo v Európe prevádzkovať na základni Miroslawiec drony MQ-9 Reaper ako viditeľný prejav úsilia USA o posilnenie regionálnej stability. Táto misia, ktorá sa začala v máji 2018, bola plne koordinovaná s poľskou vládou. Cieľom je podporiť stabilitu a bezpečnosť v rámci regiónu a posilniť vzťahy so spojencami NATO a ďalšími európskymi partnermi."

Bezpilotné lietadlo Reaper má dolet 1 852 km a dostup 15 240 m, čo sú obzvlášť vhodné parametre pre dlhé prieskumné operácie. Pri rýchlosti 444 km/h a vo výške 15 240 má letovú výdrž viac ako 27 hodín. Jeho maximálne užitočné zaťaženie je 1 746 kg, z čoho 1 360 kg predstavuje externý náklad, ako napr. strely Hellfire alebo bomby GBU-12 a GBU-38 (JDAM).

12. základňa bezposádkových vzdušných prostriedkov v Mirosławieci začala fungovať v januári 2016, pričom do príchodu amerických dronov bol jej arzenál pomerne skromný. Bolo tu dislokovaných len zopár taktických systémov triedy "mini", ktoré používajú poľské špeciálne jednotky Nil (napr. FlyEye).

Poľsko v súčasnosti nedisponuje žiadnym dronom typu MALE a preto sa americké MQ-9 Reaper javia ako vhodné opatrenie, ktoré by mohlo dočasne vyplniť medzeru v spôsobilostiach poľských bezpilotných systémov.

Poľský vojenský analytik Dawid Kamizela však pochybuje, že americké drony zásadne zvýšia poľské spôsobilosti v oblasti spravodajstva, hliadkovania a prieskumu. Ako uviedol: "väčšina operačných aktivít bude kontrolovaná Spojenými štátmi a spravodajské informácie získané v poľskom vzdušnom priestore budú zaslané priamo do USA. Ak aj Poľsko dostane nejaké spravodajské informácie, nebude by to v podobe surových nespracovaných údajov, ale skôr vo forme interpretovanej správy. Americká interpretácia sa môže líšiť od záverov, ku ktorým by sa mohli dopracovať poľskí analytici s ich znalosťou miestnych podmienok a geopolitických faktorov."

Dodajme, že dočasnou dislokáciou amerických dronov na svojom území Poľsko nerezignovalo na získanie svojich vlastných bezpilotných lietadiel. Náš severný sused plánuje obstarať bezposádkové vzdušné systémy typu MALE vrámci programu Zefir. K potenciálnym kandidátom patrí vyššie spomínaná americká platforma MQ-9 Reaper alebo izraelský systém Hermes 900, ktorý už mal v Poľsku svoj operačný debut počas summitu NATO vo Varšave v roku 2016. Po ukončení výberového konania sa so zakúpením prvých dvoch systémov počíta do roku 2022.

Zdroj: Almost Unnoticed, U.S. Air Force Begins MQ-9 Reaper Drone Operations out of Poland