B-52 ako nástroj psychologickej vojny

14.08.2017

Koncom júla oznámilo americké letectvo, že bombardér B-52H dokončil sériu skúšobných odhodení letákových bômb PDU-5/B. Hoci PDU-5/B vyzerá na prvý pohľad ako klasická kazetová bomba, ide v postate o zásobník, ktorý obsahuje desiatky tisíc letákov.

PDU-5/B bola vyvinutá na báze protitankovej kazetovej bomby CBU-100/B Rockeye II a aj princíp fungovania je u oboch rovnaký. Rozbuška v prednej časti bomby roztrhne plášť, čím sa rozptýlia do vzduchu nesené letáky. Keďže oba typy bômb sa nápadne podobajú, rozlišovacím znakom PDU-5/B je modrý pruh v prednej časti trupu.

B-52 má pod každým krídlom jeden špeciálny závesník, na ktorom môže byť pripevnených až deväť letákových bômb. Letáky môžu vyzývať nepriateľa, aby sa vzdal svojich zámerov alebo vystríhať civilistov, aby sa vyhli určitým oblastiam.

Hoci skúšky boli úspešné, proces integrácie PDU-5/B ešte nie je ukončený. Je však pravdepodobné, že americké letectvo má záujem, ukončiť integráciu čo najskôr. Umožnilo by to odskúšanie tejto psychologickej výzbroje v reálnych bojových podmienkach, či už v Iraku alebo v Sýrii.

Zhadzovanie letákov je nízko nákladovou súčasťou prebiehajúcich koaličných operácií proti organizácii Islamský štát. Mnoho letákov varuje civilistov pred blížiacimi sa leteckými útokmi a hovorí im, aby utiekli do bezpečia.

Známy je prípad z novembra 2015 z Iraku, keď americké lietadlá A-10 Warthog a AC-130 bombardovali nákladné vozidlá prepravujúce ropu, ktorú chcel speňažiť Islamský štát. Počas tohto masívneho náletu bolo zničených viac než sto cisterien s ropou. Americké velenie však vyhodnotilo, že hoci ide o nákladné autá ISIL, tak vodiči pravdepodobne nebudú členmi tejto teroristickej organizácie. Preto pred bombardovaním zhodili americké lietadlá letáky s nasledovným textom:

"Varovanie. Blížia sa nálety, nákladné autá budú zničené. Opustite okamžite vozidlá. Neriskujte svoje životy."

Na druhej strane letáku bol ďalší text:

"Nákladiaky s ropou budú zničené, pretože nákup tejto ropy je životne dôležitý pre Daeš. Opustite vozidlá a utečte."

Americké letectvo zhadzovalo podobné letáky pre množstvom ďalších náletov aj v susednej Sýrii. Nie je známe, aké lietadlá sa na tom podieľali, ani či boli použité letákové bomby PDU-5. V nízko rizikovom prostredí mohlo US Air Force použiť vrtuľníky alebo dopravné lietadlá, ktoré z nízkej výšky zhodili kartónové škatule naplnené letákmi.

Takýchto metód je viac a jednou z nich je aj použitie bombardéra B-52, ktorý má v súčasnosti integrované staršie typy letákových bômb, ako sú M129E1 alebo E2. Tieto však dokážu niesť menšie množstvo letákov ako PDU-5 a navyše sa už nevyrábajú. Takže rozšíriť výzbroj bombardérov B-52 o PDU-5/B je nanajvýš zmysluplné hlavne z toho dôvodu, že dokážu doručiť letáky aj do vzdialenejších cieľových oblastí bez potreby tankovania vo vzduchu.

Zdroj: The B-52 Is About to Become a Much More Effective Psychological Operations Tool