Bojaschopnosť amerických bombardérov je žalostne nízka

13.06.2019

Flotila strategických bombardérov B-1B Lancer je v mimoriadne zlom stave a americkí zákonodarcovia požadujú, aby US Air Force prišlo urýchlene s plánom na vyriešenie tohto problému.

Ako vyplýva z dokumentu HR 2500, vydaného minulý pondelok, schopnosti Spojených štátov, vykonávať nálety na dlhé vzdialenosti, môžu byť ohrozené v dôsledku štrukturálnych problémov lietadiel B-1. Príčinou sú nedostatočné finančné zdroje, čo neumožňuje zvýšiť mieru ich bojovej pripravenosti.

Situácia sa už zhoršila natoľko, že lietadiel B-1, ktoré sú plne schopné splniť si svoje úlohy, je v súčasnosti len niekoľko kusov. Ba čo viac, posádky Lancerov musia pre ich nedostatok podstupovať výcvik na iných lietadlách.

Americké letectvo by preto malo do 1. marca 2020 pripraviť plán na zlepšenie miery bojaschopnosti B-1. Tento plán by mal obsahovať riešenia štrukturálnych problémov bombardéra, harmonogram opráv a stratégie na zmiernenie týchto problémov do budúcnosti.

Veliteľstvo globálneho úderu vzdušných síl potvrdilo, že nedostatočná údržba a uzemnenie niektorých B-1 znížili počet dostupných bombardérov. "Aby sme zachovali pripravenosť našich posádok, plánujeme presun niektorých členov na iné lietadlá a na plnenie iných úloh, kým sa opäť neobnovia kapacity B-1B," povedal hovorca veliteľstva globálneho úderu.

Flotila B-1 musela byť v minulom roku dvakrát uzemnená kvôli problémom s vystreľovacími sedadlami. Prvýkrát to bolo v marci 2018, druhýkrát v júni tohto istého roka. Júnové uzemnenie spôsobil vážny incident, počas ktorého vypukol na palube B-1B v priebehu výcviku požiar. Posádke bombardéru sa podarilo uvoľniť poklop, ale nefunkčné vystreľovacie sedadlo im neumožnilo katapultovať sa. Preto boli nútení núdzovo pristáť na letisku v Texase.

Americké letectvo oficiálne deklarovalo ku koncu roku 2018, že má k dispozícii 59 bombardérov B-1B, pričom miera bojaschopnosti pri B-1B Lancer je na úrovni približne 53 %. To by znamenalo, že v danom okamihu je pripravených plniť bojovú misiu 31 až 32 bombardérov. Na základe posledných informácií však nedosahuje tento počet ani len 10 lietadiel, čo je pre americké ozbrojené sily dosť znepokojujúci údaj.