Covid-19: dopad na program F-35

29.12.2020

Na činnosti mnohých firiem a ich dodávateľov sa tento rok výrazným spôsobom podpísala pandémia koronavíru. Nebolo tomu inak ani v prípade spoločnosti Lockheed Martin, ktorá vyvíja a vyrába lietadlá piatej generácie F-35.

Z hľadiska plánovaných dodávok predstavoval tohoročný cieľ výrobu a dodávku 141 lietadiel F-35. V súvislosti s ochorením covid-19 však došlo k oneskoreniam v dodávateľských reťazcoch Lockheed Martinu a plán sa podarilo splniť len na 87%. Celkovo sa vyrobilo 123 lietadiel, čo je o 18 menej ako sa pôvodne plánovalo. Zároveň je to o 11 lietadiel menej ako v roku 2019, kedy sa podarilo dodať 134 strojov. Napriek tomu ide o pomerne slušný výsledok, keďže omeškaniam čelilo mnoho svetových firiem a časť z nich dokonca musela úplne prerušiť výrobu. Len pre úplnosť dodajme, že na výrobe komponentov pre F-35 sa podieľa viac ako 1 900 dodávateľov.

Zo 123 vyrobených lietadiel bolo 74 strojov dodaných ozbrojeným silám USA, 31 partnerským krajinám a 18 zahraničným zákazníkom. Aj vďaka tohoročným dodávkam sa podarilo dodať celkovo už viac ako 600 lietadiel, ktoré operujú z 26 základní a lodí po celom svete. Vyškolených je už viac ako 1 200 pilotov a 10 000 členov pozemného personálu. Flotila F-35 nalietala úhrnne cez 350 000 letových hodín.

Deväť krajín prevádzkuje F-35 zo základní na domácej pôde a šesť z nich dosiahlo u tohto typu počiatočnú operačnú spôsobilosť. Poslednou krajinou, ktorej sa podarilo dosiahnuť tento míľnik, je Austrália. Kráľovské vzdušné sily Austrálie (RAAF), ktoré v súčasnosti prevádzkujú 33 lietadiel F-35A, oznámili túto informáciu v pondelok 28. decembra. K tomuto dátumu mala Austrália vycvičených 45 pilotov, ktorí už na týchto stíhačkách strávili vo vzduchu úhrnne 8 780 hodín. 

Jedným z hlavných partnerov programu F-35 je aj Veľká Británia, ktorá doteraz záväzne objednala 48 lietadiel F-35B. K novembru 2020 jej bolo dodaných 21 z nich. Tie by sa mali budúci rok zúčastniť svojho prvého operačného nasadenia na palube novej lietadlovej lode HMS Queen Elizabeth, ktoré sa bude konať v Indickom oceáne. Británia má zatiaľ vycvičených 610 pracovníkov pozemného personálu a 46 bojových pilotov, ktorí už nalietali 8 500 hodín.

Niektoré z letectiev už nasadili F-35 aj do bojových operácií, najintenzívnejšie to však bolo v prípade US Air Force. Pripravenosť amerických F-35 k misii sa v porovnaní s minulým rokom zlepšila a stúpla na viac ako 70%.

Pozoruhodnou udalosťou tohto roka bolo aj to, že Američanom sa podarilo vytvoriť v poradí už druhú letku F-35 na leteckej základni Eielson, ktorá sa nachádza v nehostinných podmienkach  Aljašky. Dňa 18. decembra, keď bola druhá letka oficiálne sformovaná, vykonali jednotky cvičenie "Elephant Walk". Ide o cvičenie amerického letectva, ktorého cieľom je zhromaždiť na vzletovej dráhe čo najväčší počet lietadiel a vyslať ich do vzduchu čo najrýchlejšie.

K minimálne 18 strojom F-35 sa pridalo aj 12 stíhačiek F-16 Fighting Falcon a 2 tankovacie lietadlá KC-135 Stratotanker. Napriek koronavírusu a extrémnym poveternostným podmienkam spoločne predviedli pôsobivú schopnosť rýchlo generovať bojovú leteckú silu. Tieto cvičenia majú tiež špeciálny význam na základniach, ktoré sú geograficky bližšie k potenciálnym nepriateľom a možným ohniskám konfliktov. To je prípad základne Eielson, ktorý sa nachádza iba asi 110 kilometrov južne od polárneho kruhu.

S budovaním prvej letky stealth stíhacích lietadiel sa na aljašskej základni začalo v apríli 2020, keď na ňu dorazil prvý pár F-35. Plánuje sa, že v budúcnosti tu bude dislokovaných celkovo až 54 stíhačiek F-35A. Keďže Arktída nadobúda pre americkú armádu stále väčší strategický význam, môžeme očakávať, že v budúcnosti budú hrať tunajšie letky stíhačiek F-35 oveľa významnejšiu úlohu.

V súvislosti s F-35 by však bolo chybou hovoriť len o stále rastúcich počtoch tohto lietadla piatej generácie a opomenúť postupné rozširovanie jeho spôsobilostí. V priebehu tohto roku napredoval ďalší vývoj stíhačky, ktorý zahŕňa aj integráciu nových zbraní. Toto úsilie vyvrcholilo 25. augusta, keď americké letectvo dokončilo letové testy, ktorých cieľom bolo overiť integráciu novej taktickej atómovej bomby B61-12. Videozáznam z týchto skúšok bol zverejnený v novembri a ide o vôbec prvé verejné zábery, na ktorých F-35 odhadzuje inertnú verziu atómovej bomby zo svojej vnútornej pumovnice.

Išlo o mimoriadne dôležitý test, pretože F-35 bude jediným nadzvukovým lietadlom, ktoré bude schopné niesť tieto bomby interne. Pre potreby strategického bombardovania môže byť F-35 vyzbrojená dvojicou bômb B61-12, ktoré budú na cieľ presne navedené prostredníctvom inerciálneho systému za pomoci GPS. Očakáva sa, že bomby B61-12 budú zavedené do výzbroje v roku 2022 a preto je potrebné, aby dovtedy prebehla aj ich integrácia do lietadiel F-35.

Ďalší významný krok, vedúci ku skvalitneniu týchto stíhačiek, sa uskutočnil koncom septembra. Letka strojov F-35B zo základne Yuma dostala nový hardvér pre systém ODIN (Operational Data Integrated Network). Ten má nahradiť autonómny logistický informačný systém ALIS, ktorý sa ukázal ako značne problematický. F-35B s hardvérom ODIN zatiaľ používajú najnovšiu verziu softvéru ALIS, v budúcnosti na ňom však pobežia aplikácie ODIN.

ODIN je cloudový systém navrhnutý tak, aby bol užívateľsky prívetivejší. Hardvér pre ODIN je tiež v porovnaní s tým, ktorý je optimalizovaný pre ALIS, ľahší. Váži 32 kg, čo je podstatne menej ako 363 kilogramový systém ALIS. Očakáva sa, že plnú operačnú spôsobilosť dosiahne najskôr v decembri 2022.