Druhý prototyp S-70 Ochotnik

18.12.2021

V utorok 14. decembra bol verejnosti slávnostne predstavený druhý prototyp bojového bezpilotného lietadla S-70. Podujatia sa zúčastnil námestník ministerstva obrany Krivoručko, ktorý oznámil, že zmluva na sériovú výrobu týchto dronov bude podpísaná už v nasledujúcom polroku. 

Roll-out prototypu S-70-2
Roll-out prototypu S-70-2

Lietadlo nesie označenie S-70-2 a od prvého prototypu sa v mnohých smeroch odlišuje. Najvýraznejšou zmenou je použitie plochej "stealth" trysky, ktorá umožní znížiť radarovú a infračervenú stopu. Toto riešenie sa nápadne podobá na trysku amerického demonštrátora Boeing X-45A, ktorého letové testy sa začali v máji 2002. Nahradenie pôvodnej trysky s kruhovým priemerom zároveň umožnilo stenčiť strednú časť krídla, čo nepochybne prinesie zníženie radarovej odrazovej plochy.

Povrch strednej časti krídla tohto stroja už nie je posiaty rôznymi anténami a vystúpenými krytmi, ako tomu bolo pri prvom prototype. Okrem odstránenia mnohých krytov a antén má tento prototyp lepšie prepracovaný vonkajší plášť, ktorý sa vyznačuje menším počtom nitov a spojov.

Šachta predného podvozku lietadla je vybavená dvojdielnymi pozdĺžne delenými dvierkami (nie jednodielnymi). Pri prototype S-70-2 sú inak riešené aj dvierka šácht hlavného podvozku.

Pripomeňme, že prvý prototyp (demonštrátor) s označením S-70-1 sa vzniesol k oblohe 3. augusta 2019. Dňa 27. decembra 2019 bola podpísaná objednávka na ďalšie tri prototypy Ochotnik (S-70-2, S-70-3 a S-70-4) a tri pozemné riadiace stanice NPU-70. Prototyp S-70-2 mal byť na základe tohto kontraktu dodaný k skúškam najneskôr dňa 30. septembra 2021. Harmonogram testov tak naberá sklz minimálne 3 mesiace. Termín odovzdania prototypu S-70-3 bol stanovený na 30. marec 2022 a S-70-4 má byť dodaný 30. novembra toho istého roku.

Pohľad na plochú trysku prototypu S-70-2
Pohľad na plochú trysku prototypu S-70-2

Štátne skúšky tohto bezpilotného systému by mali prebiehať od 1. januára 2023 do 30. septembra 2025. Do 30. októbra 2025 by mala byť schválená projektová dokumentácia a následne by mala byť spustená sériová výroba. Už teraz je však otázne, či sa tento ambiciózny plán podarí splniť.

S-70 Ochotnik má konštrukciu lietajúceho krídla a je bez akýchkoľvek zvislých chvostových plôch. Toto bezposádkové lietadlo je dlhé asi 14 m a má rozpätie krídel približne 19 m. Maximálna vzletová hmotnosť lietadla by mala byť 20 ton, pričom užitočné zaťaženie dosahuje 6 ton.

Dron je vybavený celou škálou prieskumných systémov vrátane elektro-optických a rádiotechnických senzorov. Mal by byť vyzbrojený raketami vzduch-zem schopnými zasahovať pozemné ciele na veľké vzdialenosti. V decembri 2021 bola dokonca zverejnená informácia, že dron podstúpil letové skúšky s nejakým druhom protilietadlových rakiet.

Poháňa ho jeden prúdový motor AL-41F1 (izdelie 117BD), ktorý bol pre S-70 špeciálne vyvinutý spoločnosťou ODK UMPO so sídlom v meste Ufa. Dron by mal byť schopný vyvinúť rýchlosť približne 1000 km/h. Jeho dostup má byť 18000 m a dolet 6000 km.

Vytvorenie pozemnej riadiacej stanice NPU-70 realizuje Suchoj v spolupráci s firmou Kronštadt, ktorá má predchádzajúce skúsenosti s vývojom dronov Orion a Sirius. Ovládanie S-70 z pozemnej riadiacej stanice sa bude realizovať pomocou satelitu. Do budúcna sa však počíta s tým, že Ochotnik bude schopný fungovať aj v plne autonómnom režime bez zásahu pozemného personálu.

Najnovší prototyp S-70 predstavuje významný skok v stealth technológiách, aj keď Rusko v tejto oblasti stále zaostáva za USA a Čínou. Stealth parametre tohto lietadla majú byť údajne lepšie ako u stíhačiek Su-57, čo bude mať významný vplyv na postavenie tohto typu v celkovej ruskej architektúre vzdušného boja. Zdá sa, že Ochotnik bude kompenzovať niektoré nedostatky stealth charakteristík Su-57. Naznačujú to aj vyjadrenia ruských predstaviteľov, ktorí v minulosti opisovali koncept nasadenia Ochotnika. Dron by mal byť využívaný ako tzv. "loyal wingman" pre Su-57. To znamená, že bude úlohy vykonávať spoločne s ruskými stíhačkami a bude predstavovať predĺženú ruku Su-57, či už z pohľadu detekcie nepriateľských cieľov alebo nesenia väčšieho množstva výzbroje.

Ochotnik je zatiaľ ešte ďaleko odbojového nasadenia a pri jeho vývoji bude potrebné prekonať viacero významných prekážok. Tento program je však na najlepšej ceste k tomu, aby z neho vzišlo bojové bezpilotné lietadlo s dobrými stealth parametrami. Do začiatku 30. rokov tak možno ruské letectvo vstúpi už s prvou operačne spôsobilou letkou dronov S-70 Ochotnik.