F-35 stále zápasí s problémami

02.11.2017

Hoci F-35 predstavuje technologicky najvyspelejšie lietadlo súčasnosti, je celkom na mieste, zaoberať sa aj nedostatkami a slabinami, ktoré ho dodnes trápia.

Ako vyplýva z októbrového auditu amerického úradu GAO (Government Accountability Office), americké letectvo a námorná pechota zápasia s problémami údržby lietadiel F-35 a zabezpečením ich prevádzkyschopného stavu. Tieto problémy vyplývajú hlavne z nedostatku náhradných dielov, ale aj oneskorenia otvárania nových servisných centier. Z toho dôvodu, keď technik vyberie nefunkčný diel, musí ho zaslať do jedného z mála otvorených centier alebo priamo výrobcovi.

To výrazne predlžuje lehotu, v rámci ktorej by mali byť náhradné diely zaslané späť. Hoci sa pôvodne odhadovalo, že táto lehota by sa mala pohybovať medzi 60 až 90 dňami, tak audit GAO zistil, že v súčasnosti je to viac ako 170 dní.

To prispelo k obrovskému nedostatku súčiastok, čo malo priamy vplyv na mieru letuschopnosti stíhačiek. V priemere až 22 % lietadiel F-35 bolo v období od januára do začiatku augusta 2017 uzemnených kvôli nedostatku náhradných dielov.

Ďalším faktorom, ktorý k tomu prispel, bol fakt, že doteraz nebola vytvorená technická dokumentácia, na základe ktorej bude možné zabezpečovať prevádzku a údržbu lietadiel. V dôsledku toho sa na servis posielajú súčiastky, ktoré nemajú žiadnu závadu. Vyšetrovatelia z GAO zistili, že až 70 % súčiastok, ktoré boli identifikované technikmi ako vadné a zaslané do servisného centra, boli v skutočnosti úplne v poriadku. Tým sa výrazne zvyšujú náklady na náhradné diely, ktoré sa tak z plánovaných 261 miliónov dolárov dostali až na 400 miliónov.

Vyššie uvedené problémy môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť aj prvé operačné nasadenie lietadiel F-35A. Prvých dvanásť stíhačiek má byť dislokovaných na japonskej základni Kadena (Okinawa) už tento mesiac.

Správa GAO vyjadruje tiež znepokojenie nad stavom, v ktorom sa nachádza vývoj autonómneho logistického systému ALIS (Autonomic Logistics Information System). Ide o systém, prostredníctvom ktorého je lietadlo pripojené do počítačovej siete a poskytuje operátorom informácie týkajúce sa prevádzky a údržby F-35. Vývoj tohto systému nielen že mešká, ale stále častejšie sa v súvislosti s ním hovorí o možnosti hackerského útoku.

F-35 bude na rozdiel od starších lietadiel pripojená prostredníctvom svojich systémov na sieť, čo prináša nové otázky ohľadom kybernetickej bezpečnosti. Túto slabinu si uvedomuje aj americké letectvo, ktoré začiatkom tohto roka pripustilo, že kybernetický útok by mohol znefunkčniť určité palubné systémy.

Obavy, týkajúce sa zraniteľnosti systému má z pomedzi zahraničných zákazníkov napríklad Izrael, ktorý tlačí na to, aby si software lietadla mohol upraviť podľa svojich potrieb a bezpečnostných požiadaviek. Britská RAF dokonca začala v októbri s náborom počítačových expertov, ktorí budú hľadať slabé stránky v systéme F-35.

Okrem nedostatkov, vyplývajúcich z auditu GAO, najväčším problémom stále zostáva, že piloti F-35 z leteckej základne Luke (Arizona) naďalej hlásia príznaky hypoxie. Ide o pocity nedostatku kyslíka, pri ktorých môže dôjsť až k strate vedomia. V máji a júni tohto roka nahlásilo päť pilotov zo základne Luke príznaky hypoxie a 48 lietadiel F-35 muselo byť na niekoľko dní uzemnených. Dňa 21. júna bolo obmedzenie letov zrušené a to aj napriek tomu, že príčinu sa nepodarilo odhaliť. Príznaky hypoxie sa u pilotov prejavujú naďalej, pričom do októbra bolo evidovaných najmenej ďalších päť prípadov.

Posledne objaveným nedostatkom je nadmerná korózia spojovacích materiálov pod panelmi trupu, ktorá bola zistená pri údržbe jedného z lietadiel F-35A. Z tohto dôvodu musel Lockheed Martin pozastaviť v období od 21. septembra do 20. októbra dodávky všetkých typov F-35. Vyšetrovanie odhalilo, že spoločnosť Lockheed nepoužila v otvoroch na upevnenie hliníkovej krycej dosky antikorózny náter. Z toho dôvodu budú musieť prebehnúť kontroly a opravy asi na 250 lietadlách, ktoré už boli dodané jednotlivým zákazníkom.

Zdroj:

The F-35 Joint Strike Fighter Program Had A Pretty Rough Week

Corrosion issue stops F-35 deliveries for a month