Il-78M2 predĺži život ruským vzdušným tankerom

27.08.2019

Dňa 23. augusta prebehli na letisku Žukovski rolovacie skúšky modernizovaného tankovacieho lietadla Il-78M2. Ide o modifikáciu zastaraného vzdušného tankera Il-78M, ktorá umožní ruskému letectvu prevádzkovať tento typ ďalších 10 rokov.

Prototypom, na ktorom budú otestované všetky vylepšenia, sa stalo lietadlo Il-78M s číslom "34 modrá" (registračné číslo RF-94272, závodné číslo 1013404138, sériové číslo 79-05). Modernizačné práce na tomto stroji boli vykonané v leteckom závode S.V. Iljušina v Žukovskom.

Projekt modernizácie tankerov Il-78 a Il-78M na úroveň Il-78M2 (pôvodne označovaný ako Il-78-2) vznikol na základe takticko-technického zadania, ktoré schválilo ruské letectvo v roku 2011. V súčasnosti je potreba tejto modernizácie ešte naliehavejšia ako vtedy. Vývoj nového tankovacieho lietadla Il-78M-90A, ktorý prebieha od roku 2012, je totiž v sklze. K prvému letu jeho prototypu došlo až v januári 2018, hoci bol plánovaný na rok 2016. Následne prebiehalo 11 mesiacov odstraňovanie nedostatkov a závodné skúšky pokračovali až od konca roku 2018. Tento stav je v ostrom protiklade s plánmi ruského ministerstva obrany, ktoré počítalo, že do roku 2020 bude prevádzkovať 30 nových tankovacích lietadiel Il-78M-90A.

Flotila tankovacích lietadiel dnes predstavuje jednu zo slabín ruského letectva, pretože tieto úlohy v súčasnosti plní len sedem zastaraných lietadiel Il-78 a dvanásť Il-78M. Kritickú situáciu je preto potrebné urýchlene riešiť a najlepšie pri čo najnižších obstarávacích nákladoch. Z toho dôvodu bolo 11. mája 2016 do areálu leteckého závodu S.V. Iljušina dodané prvé lietadlo Il-78M. Plánovalo sa, že stroj bude zmodernizovaný a pripravený na letové skúšky už v prvom štvrťroku 2017. Modernizačné práce sa však v skutočnosti rozbehli až v roku 2017 a ukončené boli v auguste tohto roku.

Dátum prvého letu ani harmonogram letových skúšok zatiaľ neboli stanovené. Dá sa však predpokladať, že potrvá minimálne jeden až dva roky, kým budú testy ukončené a začnú dodávky ruskému letectvu.