India testuje palubnú stíhačku

17.01.2020

Dňa 11. januára uskutočnil prototyp palubnej verzie indického lietadla Tédžas prvé pristátie na palube lietadlovej lode Vikramaditya. 

Test pristávacieho manévra bol zrealizovaný na druhom prototype tohto variantu, ktorý nesie označenie NP-2 (palubné číslo KH3002). Nasledujúci deň absolvovalo to isté lietadlo prvýkrát vzlet z odrazového mostíka lietadlovej lode Vikramaditya (prestavaný sovietsky krížnik Admirál Gorškov).

Zaujímavosťou je, že v roku 2016 sa na základe výsledkov prvých letových testov dvoch prototypov vedenie indického námorníctva rozhodlo upustiť od ďalšieho pokračovania v tomto programe. Hlavným dôvodom bolo to, že lietadlo nezodpovedalo požiadavkám indického námorníctva a nebolo vhodné pre lety z indických lietadlových lodí s odrazovým mostíkom. Stíhacie lietadlo nemalo dostatočný pomer ťahu a hmotnosti, v dôsledku čoho vznikli obavy, že Tédžas nebude schopný vzlietnuť s plnou zásobou paliva a výzbrojou. Rozhodnutie ukončiť program námornej verzie Tédžasu bolo schválené v októbri 2016 vtedajším ministrom obrany Indie Manoharom Parrikarom na stretnutí s velením indického námorníctva a s vedením indickej organizácie pre výskum v oblasti obrany štátu. Okrem toho indické námorníctvo oznámilo striktnú požiadavku, že budúce palubné stíhacie lietadlo bude musieť byť poháňané dvomi motormi. Z toho dôvodu boli testovacie lety oboch prototypov (NP1 a NP2) v máji 2017 úplne pozastavené a zároveň bolo zrušené financovanie celého programu.

V septembri 2017 sa však novou ministerkou obrany stala Nirmala Sithamaran, ktorá v prípade zbrojenia aktívne presadzovala prístup "Make in India". Na základe tejto jej preferencie, ktorá kládla dôraz na vývoj a výrobu výzbroje v Indii, bolo marci 2018 oznámené nové rozhodnutie vlády. Zmyslom tohto rozhodnutia bolo zintenzívnenie programu dokončenia stíhačiek Tédžas a to nielen v prípade vylepšených verzií Mk 1A a Mk 2, určených pre indické letectvo, ale aj v prípade programu vývoja námornej verzie.

V tejto súvislosti boli v júli 2018 v Bangalore opäť spustené letové skúšky druhého prototypu (NP2), pričom lietadlo bolo vybavené záchytným hákom, aby bolo schopné pristáť pomocou lán na palube lietadlovej lode. Začiatkom augusta boli spustené skúšky na pozemnom výcvikovom a testovacom komplexe pre palubné lietadlá, ktorý sa nachádza na základni indického námorníctva Hansa Goa. Ide o stredisko podobné známemu ruskému komplexu NITKA, ktoré sa nachádza v Saki na Kryme. Komplex v Hansa Goa bol za pomoci Rusov vybudovaný v roku 2009. Všetko letecké vybavenie tohto komplexu bolo dodané z Ruska.

V septembri a októbri 2019 vykonali prototypy NP1 a NP2 celú škálu testov pristátí a vzletov v stredisku v Hansa Goa. Úspešné ukončenie týchto skúšok teraz umožnilo spustiť testovanie prototypov aj na palube lietadlovej lode. Vyhliadky na zavedenie námornej verzie Tédžasu sú však neisté, a to aj napriek tomu, že indické ministerstvo obrany bude naďalej tlačiť na dokončenie vývoja tohto stroja. Letové skúšky prototypu NP1 totiž prebiehajú od apríla 2012 (NP2 od februára 2015) a indickému námorníctvu je už dávno jasné, že lietadlo poháňané jedným motorom General Electric F404-GE-IN20 nebude mať požadovaný ťah. V snahe splniť požiadavky indického námorníctva bola v roku 2019 navrhnutá radikálne prepracovaná verzia s dvoma motormi General Electric F414. Ak by bol však aj tento projekt schválený a zabezpečilo sa jeho financovanie, prvý let nového prototypu by sa uskutočnil až v roku 2026. Je otázne, aký by to malo význam, pretože už v súčasnosti prebieha tender na nákup 57 palubných stíhačiek, ktoré chce India objednať zo zahraničia.

Zdroj: Первые полеты палубного варианта индийского истребителя Tejas с авианосца Vikramaditya