KC-46 má zákaz prepravovať náklad a cestujúcich

14.09.2019

Na tankovacom a dopravnom lietadle KC-46 došlo nedávno k incidentu, pri ktorom sa počas letu odomkli zámky určené na zaistenie nákladu. Aby sa predišlo možným nehodám, americké letectvo na neurčito zakázalo na KC-46 prepravu nákladu a cestujúcich.

Tento problém sa zistil počas nedávnych testovacích letov, keď si posádka lietadla KC-46 všimla, že sa viacero istiacich zariadení samo odomklo. Pritom pred odletom na každú z týchto misií posádka všetky zámky zaistila, dôkladne skontrolovala a vykonala aj rutinné prehliadky počas letu. Napriek týmto bezpečnostným opatreniam sa zámky, nachádzajúce sa na podlahe lietadla, odistili.

Ak by sa odomkli všetky zámky, istiace konkrétnu paletu, hrozilo by, že náklad by sa mohol prevaľovať po celom nákladnom priestore. Ak by sa uvoľnil všetok náklad, sťažilo by sa ovládanie lietadla alebo by sa stroj stal úplne neovládateľný. Preto tento technický nedostatok predstavuje pre posádku lietadla veľké bezpečnostné riziko.

Problém sa zatiaľ prejavil iba na jednom lietadle tohto typu. Americké letectvo však ešte nemá dostatok informácií na to, aby mohlo vylúčiť, že sa táto vada nenachádza aj na iných strojoch.

Americké letectvo už vyhotovilo správu o tomto nedostatku, ktorý zaradilo do kategórie 1 a spolupracuje s Boeingom na hľadaní riešenia. Do kategórie 1 spadajú všetky závažné technické problémy, ktoré by mohli ohroziť posádku lietadla a lietadlo alebo mať iné významné dopady. V súvislosti s lietadlom KC-46 sú tak po novom evidované už štyri závažné nedostatky kategórie 1. Predchádzajúce tri sú už notoricky známe, preto sa obmedzíme len na krátke vymenovanie:

1. Na zobrazovací systém RVS, ktorý umožňuje operátorovi navádzať vysunutie tankovacej jednotky vzdialene prostredníctvom kamier, sa nedá vždy spoľahnúť. Pri istých podmienkach vonkajšieho prostredia (napr. tiene, oslnenie) nemusí mať operátor presné povedomie o tom, čo sa deje za tankerom, čo vedie napríklad k nadmernému alebo nerovnomernému vysúvaniu ramena.

2. Letectvo zaznamenalo prípady, kedy tankovacie rameno poškodilo povrch tankujúceho lietadla. Boeing verí, že tento problém súvisí so systémom RVS a bude odstránený potom, ako bude opravený samotný kamerový systém.

3. Tankovacie rameno je tuhšie, ako sa očakávalo a ľahšie lietadlo (ako napríklad A-10) nedokáže vyvinúť dostatočnú silu, čo mu znemožňuje natankovať.

Pripomeňme, že vývoj a dodávky lietadiel KC-46 sa omeškali oproti pôvodnému plánu o dva roky. Dá sa predpokladať, že novo objavený nedostatok spôsobí ďalší sklz. Problém bude mať nepochybne vplyv na harmonogram testovania a môže oddialiť termín zavedenia nového typu do amerického letectva.

Navyše je to pre spoločnosť Boeing ďalšia zlá správa z hľadiska navýšenia nákladov na vývoj. Boeing totiž uzavrel s USAF dohodu o pevnej cene, na základe ktorej je pri vývoji zodpovedný za úhradu akýchkoľvek nákladov nad sumu 4,9 miliardy dolárov. V súvislosti s pretrvávajúcimi technickými problémami musela spoločnosť doteraz vyplatiť už viac ako 3,5 miliardy dolárov z vlastných zdrojov.

Z dôvodu narastajúceho zoznamu technických problémov bol Boeing nútený prijať aj dohodu, podľa ktorej môže letectvo po dodaní každého lietadla zadržať až 28 miliónov z jeho celkovej ceny. K júlu 2019 bolo na základe tejto zmluvy zadržaných úhrnne asi 360 ​​ miliónov dolárov.

Americké vzdušné sily doteraz záväzne objednali 52 lietadiel KC-46A. Boeingu sa zatiaľ podarilo dodať iba 19 z nich. V tomto roku malo byť dodaných celkovo 36 lietadiel, ale kvôli pretrvávajúcim problémom sa tento cieľ zrejme nepodarí dosiahnuť.

Prepravná kapacita KC-46 je 58 pasažierov, ale v prípade nutnosti dokáže zobrať na palubu až 114 ľudí. Pri lekárskej evakuácii prepraví maximálne 54 pacientov - 30 ošetrených ambulantne a 24 zranených na lôžku. Do lietadla sa zmestí náklad v objeme 18 paliet 463L.

Zdroj: US Air Force restricts KC-46 from carrying cargo and passengers