Lockheed Martin vyrobil 300. stíhačku F-35

12.06.2018

Dňa 11. júna bolo zákazníkovi dodané v poradí už tristé stíhacie lietadlo F-35. Konkrétne išlo o F-35A s palubným číslom AF-150 (15-5175), ktorá bude slúžiť v americkom letectve na základni Hill v Utahu.

Tento významný míľnik sa podarilo dosiahnuť sedem rokov po spustení sériovej výroby, pričom stroj zišiel z výrobnej linky vo Fort Worth v Texase. Okrem tohto amerického závodu prebieha montáž lietadiel F-35 aj v talianskej továrni v Cameri a v japonskom meste Nagoya.

Zo všetkých dosiaľ vyrobených stíhačiek bolo 197 vo verzii s konvenčným vzletom a pristátím (F-35A), 75 vo verzii s krátkym vzletom a zvislým pristátím (F-35B) a 28 vo verzii určenej na operácie z lietadlových lodí (F-35C). Okrem Spojených štátov získali lietadlá F-35 aj ostatné krajiny, zapojené do programu Joint Strike Fighter (JSF), ale aj ďalší zákazníci, ktorí sa na programe vôbec nepodieľali (Izrael):

                  * 15 stíhačiek vo verzii F-35B bolo dodaných Spojenému kráľovstvu,

                  * 10 vo verzii F-35A Nórsku,

                  * 9 kusov F-35A (F-35I) získal Izrael,

                  * 8 lietadiel F-35A a 1 stroj F-35B má Taliansko,

                  * 5 stíhačiek F-35A bolo dodaných Austrálii,

                  * dve F-35A má Holandsko,

                  * a po jednej F-35A má aj Japonsko a Kórejská republika.

Hoci vyrobiť a dodať prvých 300 stíhačiek F-35 trvalo sedem rokov, ďalších 300 kusov by malo byť dodaných do konca roku 2020. Tento nárast produkcie súvisí nielen so zvýšenými objednávkami, ale aj s rastúcou výkonnosťou výrobných liniek. Zatiaľ čo v roku 2012 bolo na výrobu jednej F-35A potrebných 108355 človekohodín, v roku 2017 klesol počet odpracovaných hodín na jednom lietadle na 41541. Počas päťročného obdobia tak poklesol čas, potrebný na výrobu jednej F-35A, až o 62 percent. Tento údaj je mierne skreslený kvôli nižším objednávkam v roku 2012, preto má väčšiu výpovednú hodnotu 12 percentný pokles v období medzi rokmi 2016 a 2017, kedy sa už naplno prejavila vyššia efektivita výroby.

Len pre porovnanie, na výrobu jednej F-16C bolo v roku 1989 potrebných až 45000 človekohodín. Výroba stíhacích lietadiel je v súčasnosti časovo mimoriadne náročná a hoci produkcia F-35 neprebieha "astronomickou" rýchlosťou, s prihliadnutím na použité moderné technológie a stealth materiály to v porovnaní s konkurenciou nie je až také zlé.

Dodajme, že vo fiškálnom roku 2018 plánuje Lockheed Martin vyrobiť 91 lietadiel F-35 a v roku 2019 sa má produkcia zvýšiť až na 141 strojov. V súčasnosti však beží len malosériová výroba, pričom veľkosériová výroba sa má spustiť v roku 2023, kedy sa počíta s dodávkami 160 stíhačiek ročne.

So zvyšovaním výroby súvisí aj pokles jednotkovej ceny, ktorý je od začatia sériovej výroby skutočne signifikantný. Zatiaľ čo cena jednej F-35A z prvej výrobnej várky predstavovala 279 miliónov dolárov, v súčasnosti nakupujú partneri programu JSF jedno lietadlo za menej ako 100 miliónov. Pričom do roku 2020 má jednotková cena F-35A klesnúť až na 80 mil. dolárov.

Spojené štáty spustili sériovú výrobu F-35 v čase, keď toto lietadlo malo ďaleko nielen k dosiahnutiu počiatočných operačných spôsobilostí, ale aj k dokončeniu celého vývoja. To malo za následok, že u prvých výrobných šarží bolo identifikovaných množstvo nedostatkov. Zároveň je medzi prvými lietadlami a tými, čo schádzajú z výrobnej linky dnes, viacero hardverových a softverových odlišností.

USA sa tak ocitli v situácii, že prvých 189 dodaných stíhačiek F-35 nie je bojaschopných a ich modernizácia na požadovaný štandard by vyžadovala obrovské dodatočné náklady. Preto sa v súčasnosti uvažuje o modernizácii iba 81 lietadiel F-35B a F-35C, ktoré boli dodané americkému námorníctvu a námornej pechote. Zvyšných 108 stíhačiek F-35A, dodaných americkému letectvu (USAF), by malo byť využívaných len na výcvik pilotov.

Popri spomínaných nedostatkoch však skoršie spustenie sériovej výroby umožnilo v priebehu pár rokov dostať do vzduchu veľký počet lietadiel, ktoré už majú za sebou významný nálet. Ku dnešnému dňu dosiahli všetky F-35 viac ako 140 tisíc nalietaných hodín, čo umožnilo včas identifikovať vyššie spomínané nedostatky. Zároveň sa v pomerne krátkom období podarilo vycvičiť viac ako 620 pilotov a 5 600 pracovníkov údržby.

Zdroj: F-35 passes 300th delivery milestone