Šokujúce odhalenie závažných nedostatkov F-35

17.06.2019

Z dokumentov, ktoré získal vojenský portál Defense News, vyplýva, že F-35 trpia aj naďalej nedostatkami a závadami, ktoré predstavujú nielen bezpečnostné riziko pre pilotov, ale zároveň znemožňujú stíhačkám vykonávať kľúčové úlohy ich misií.

Niektoré z problémov opisujú tieto dokumenty ako nedostatky kategórie 1, čo je označenie pre závažné nedostatky, ktoré majú vplyv na bezpečnosť alebo efektívnosť misie. Pár z nich už je verejnosti známych, iné však ešte zverejnené neboli, čo poukazuje na nedostatočnú transparentnosť v súvislosti s najdrahším zbraňovým systémom amerického ministerstva obrany.

Tieto nedostatky pritom nemajú dosah len na americké letectvo, námorníctvo a námornú pechotu, ale aj na ozbrojené sily viacerých zahraničných zákazníkov. Niektorú z verzií F-35 si okrem USA vybralo až jedenásť ďalších krajín - Austrália, Belgicko, Dánsko, Taliansko, Izrael, Holandsko, Nórsko, Japonsko, Južná Kórea, Turecko a Spojené kráľovstvo.

V programe Joint Strike Fighter, čo je označenie pre vývojový a akvizičný program F-35, sa pritom čas neúprosne kráti. Koncom roku 2019 sa majú predstavitelia amerického rezortu obrany rozhodnúť, či ukončia fázu vývoja F-35 a pristúpia k sériovej výrobe v plnom rozsahu. To by znamenalo, že od roku 2023 vyrobí spoločnosť Lockheed Martin 160 stíhacích lietadiel F-35 ročne. Bolo by pritom žiadúce, aby sa všetky zistené nedostatky odstránili skôr, ako sa začne s hromadnou výrobou. To by eliminovalo dodatočné náklady, ktoré by inak museli byť vynaložené na to, aby boli už vyrobené lietadlá upravené do požadovaného štandardu.

Vyššie uvedené dokumenty popisujú trinásť vážnych nedostatkov, pričom tie najvážnejšie z nich sú uvedené v nasledovných riadkoch:

* Logistický systém odosiela do USA aj tajné dáta zahraničných prevádzkovateľov F-35. 

Riešenie: Túto bezpečnostnú hrozbu by mal od začiatku tohto roku riešiť firewall nazvaný ALIS Sovereign Data Management system. 

* Zásoba náhradných dielov uvádzaná logistickým systémom F-35 nie vždy odráža realitu, čo má za následok príležitostné rušenie misií. 

Riešenie: Hoci sa už pracuje na alternatívnom riešení, nie je úplne jasné, v čom bude spočívať a kedy bude nasadené.

* Neočakávaný nárast tlaku v kabíne F-35 spôsobuje pilotom barotraumu, čo je označenie pre extrémnu bolesť ucha. 

Riešenie: Lockheed Martin vyvinul upravený systém regulácie tlaku, ktorý by mal tento problém vyriešiť.

* Vo veľmi chladných podmienkach (približne od -34,4 °C) lietadlo F-35 chybne hlási, že jedna z jeho batérií zlyhala, čo niekedy vedie k prerušeniu misií. 

Riešenie: Tento problém by sa mal vyriešiť vylepšením softvéru a zmenou v riadiacom systéme ohrievača batérie.

* Nadzvukový let presahujúci rýchlosť mach 1,2 môže spôsobiť štrukturálne poškodenie stealth povrchu u lietadiel F-35B a F-35C.

Riešenie: Lockheed Martin tvrdí, že problém sa vyskytuje len v extrémnych prípadoch a nebude pokračovať v prácach na úplnom odstránení problému. Pre stíhačky F-35B a F-35C boli nariadené isté vysokorýchlostné obmedzenia.

* Po vykonaní určitých manévrov (uhol nábehu väčší ako 20°) piloti F-35B a F-35C nie sú vždy schopní úplne kontrolovať klopenie, klonenie a zatáčanie lietadla. 

Riešenie: Lockheed Martin plánuje implementovať opravy softvéru letového riadiaceho systému, ktoré by mali problém odstrániť.

* Pneumatiky F-35A a F-35B môžu pri pristátí prasknúť, čo môže spôsobiť vyradenie hydraulického systému následné poškodenie celého lietadla. 

Riešenie: Tento problém sa objavil aj pri F-35C, kde bol odstránený. Pri verziách F-35A a F-35B však z neznámych dôvodov zatiaľ nie sú žiadne plány na elimináciu tohto nedostatku.

* Na prilbovom displeji sa niekedy objavuje "zelená žiara", v dôsledku čoho pilot nevidí zobrazenia premietané na displej, čo komplikuje pristátie F-35C na lietadlovej lodi. 

Riešenie: Tento problém by mala odstrániť prilba III. generácie.

* V noci, keď je na oblohe vidno iba malý počet hviezd, kamera nočného videnia niekedy zobrazuje zelené pruhy, ktoré komplikujú pilotom všetkých verzií F-35 výhľad na obzor alebo pristátie na lietadlových lodiach. 

Riešenie: Aj tento problém by mala vyriešiť prilba III. generácie.

* V režime morského vyhľadávania ožaruje radar F-35 iba malý kúsok morského povrchu. 

Riešenie: Správne fungovanie palubného rádiolokátoru by mali zabezpečiť softvérové opravy, ktoré sa už vyvíjajú, nebudú však pripravené skôr ako v roku 2024.

* Keď sa počas horúcich dní (nad 32,3 °C) snaží pilot F-35B o zvislé pristátie, staršie motory niekedy negenerujú požadovaný ťah, čo má za následok tvrdé pristátie. 

Riešenie: Spoločnosť Lockheed Martin plánuje nasadiť softvérové ​​opravy, ktoré zabezpečia optimálny výkon aj v horúcom počasí.

Pentagon identifikoval ešte štyri ďalšie nedostatky kategórie 1, ktoré sa väčšinou týkajú rozhrania zbraní. "Tieto problémy pravdepodobne nebudú odstránené pred rozhodnutím o spustení sériovej výroby v plnom rozsahu", uviedol viceadmirál Mat Winter.

Viac času zaberie aj odstránenie nedostatkov súvisiacich s ťahom motora a režimom morského vyhľadávania. Problémy s poškodením stealth povrchu u lietadiel F-35B a F-35C nebudú odstránené vôbec, pretože nie je príliš pravdepodobné, že by tieto lietadlá počas misií prekračovali rýchlosť mach 1,2. Winter uviedol, že po spustení výroby v plnom rozsahu bude mať F-35 ešte asi deväť nedostatkov v kategórie 1.

Viaceré nezávislé organizácie však upozorňujú aj na iné problémy a nedostatky transparentnosti v programe Joint Strike Fighter. Nezisková organizácia Project on Government Oversight v roku 2018 upozornila, že Rada pre posudzovanie spoločných nedostatkov presunula 19 problémov z kategórie 1 do kategórie 2. Napriek tomu, že ministerstvo obrany má možnosť preklasifikovať problémy, o ktorých sa domnieva, že nie sú dosť závažné, táto organizácia tvrdí, že pre 10 z týchto problémov neexistuje žiadna oprava ani riešenie. "Odhalenie, že úradníci urobili len formálne úpravy, aby sa tieto závažné nedostatky zdali byť prijateľné, naznačuje, že veľká časť nevyhnutných krokov sa ignoruje v mene politickej účelovosti a zabezpečenia ďalšieho financovania F-35," uvádza organizácia.

K najzávažnejším závadám F-35 nepochybne patrí nedostatočná kontrola lietadla pri uhloch nábehu väčších ako 20° a rýchlostné obmedzenia verzií F-35B a F-35C. Tieto obmedzenia redukujú taktické možnosti pilotov F-35 nad bojiskom. Manévrovanie alebo únik sú často v bojových situáciách nevyhnutné a majú zásadný vplyv na prežitie pilota. Preto má tento stav ďaleko od ideálu a počas vojny by mohol spôsobiť vysoké straty. Je teda otázne, či na základe týchto informácií nebudú chcieť niektorí zákazníci prehodnotiť svoje objednávky. 

Zdroj: The Pentagon is battling the clock to fix serious, unreported F-35 problems